Armina, het spirituele forum
Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  

Nieuws:

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.

Topics - LPChip

Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13
46
De tijd wacht op niemand en voor mensen die nog slapen is veel onbegrepen. Het begint met mensen die niet geloven dat er een god is, maar deze god toch de schuld geven van wat er op aarde gebeurt.

Iedereen heeft een vrije wil en creëert wat hij of zij ervaart. We kunnen ingrijpen, maar dan krijg je niet de kans om te zien waar je acties toe leiden.

Velen zien het aanvallen en vernietigen van een andere groep nog als gerechtigheid. Ze zijn zich niet bewust van de woede en haat die het veroorzaakt. Hoeveel oorlogen zijn er nodig voordat de mens beseft dat ze niet goed is in het bereiken van vrede? Mensen lijken de les maar niet te willen leren dat vrede voortkomt uit de acceptatie dat jullie allemaal één zijn en in harmonie en liefde voor alles leven.

De onrust en verwarring op aarde maken ons droevig. Toch zien we op zo veel plaatsen licht schijnen en een raster van licht rond de aarde vormen. Dat is je garantie dat je opstijgt uit de lagere energieën en dat het oude paradigma ineen blijft storten. Het heeft niet langer een plaats in jullie leven en terwijl de eindtijd snel nadert moet het plaatsmaken voor het nieuwe paradigma. De Galactische Federatie van Licht is hier om zeker te stellen dat niemand zich nog kan bemoeien met je plannen voor Ascentie en dat je veilig het nieuwe tijdperk kunt binnengaan. De veranderingen die jullie verwachten zullen gestalte krijgen, maar houd rekening met vertraging omdat het hele plan extreem gecompliceerd is. Het gaat om duizenden en duizenden mensen en moet op het ‘juiste moment’ worden geïmplementeerd. Obama zal de bal aan het rollen brengen.

We zijn verheugd dat ontwaakte mensen zich uitspreken over onze kennis over wat er staat te gebeuren. Veel mensen hebben een gevoel dat er iets vreemds gebeurt. Dat is een kans om meer zaadjes van informatie te planten zodat ze kunnen ontwaken naar de waarheid. Onze grootste wens is dat zo veel mogelijk mensen zich bewust worden van de kans die Ascentie biedt. Het is geen religieus gebeuren, maar een gebeurtenis die plaatsvindt aan het einde van een cyclus zoals jullie dat nu ervaren. De veranderingen zijn universeel en beperken zich niet alleen tot de aarde. Voor de mensheid is het een unieke kans om de lagere trillingen te verlaten en afscheid te nemen van de dualiteit. Wil je opnieuw vele levens spenderen aan het leren van lessen, of wil je liever in vreugde en harmonie leven en een vredig bestaan leiden?

De nieuwe aarde brengt binnenkort allen naar voren die zijn uitgekozen om op te stijgen. Dat gaat gepaard met hogere trillingen die je in staat stellen om je creatiekracht te gebruiken. De liefde en vrede om je heen zullen niet met woorden kunnen worden omschreven en het zal zijn alsof de hemel op aarde is gekomen. De sprong van het ene tijdperk naar het andere komt als een aangename verrassing omdat de schoonheid ervan niet kan worden vergeleken met alles wat je tot dusver hebt ervaren. Het leven wordt zonder alle huidige beperkingen een stuk eenvoudiger. De grootste verandering zal de vrijheid zijn die je hebt als geascendeerd wezen. Je hebt geleerd je verantwoordelijkheid voor alle andere levensvormen te accepteren. Op dit moment ben je niet gewend aan vertrouwen, maar in de hogere trillingen is niemand erop uit om je iets aan te doen of oneerlijk te zijn. Het is een niveau waar enkel de waarheid bestaat.

Je hebt een lange reis achter de rug om tot dit punt te zijn gekomen en het doel was altijd het verhogen van je persoonlijke trillingen om te klaar te zijn voor Ascentie. Velen van jullie ervaren al een nieuw bewustzijnsniveau en het groeit steeds sneller. Je licht expandeert zodat het meer mensen raakt en een grotere reikwijdte heeft. Iedere ziel zal hulp krijgen om te begrijpen dat een grote kans te wachten ligt om op te stijgen. Jullie leraren hebben er lange tijd over gesproken en nu is het nabij. Als groepsziel ben je niet klaar tot iedere afzonderlijke ziel is opgestegen.

Iedere ziel heeft zijn of haar eigen manier gekozen om de ervaring in deze cyclus van dualiteit af te ronden. Je weet niet waarom sommigen voor bepaalde ervaringen hebben gekozen, ook al ben je het er niet mee eens. Dit is de tijd waarin je uitstaand karma uitwerkt en voor veel zielen betekent dat een moeilijke en zware tijd vol beproevingen. Normaal gezien kun je op je eigen tempo verder gaan, maar in dit geval is er zo vlak voor Ascentie niet veel tijd. Je zou je levensplan kunnen veranderen, maar dat is wellicht onbezonnen als je daardoor je kans om te ascenderen zou moeten mislopen. De vrije wil bepaalt en de uiteindelijke keuze is aan jou. Je bent lange tijd tegengehouden en in de veronderstelling geweest dat je dergelijke keuzes niet had, dat beslissingen voor jou werden genomen. Nu besef je dat je de macht hebt om je eigen toekomst te creëren. Je bent van niemand afhankelijk en hoeft geen advies of aanwijzingen te volgen. Volg je intuïtie en je zult niet van de wijs worden gebracht.

Er wachten vele mooie kansen om jullie in het gouden tijdperk te lanceren. De perfectie van alles zal je verbazen en de energieën zullen je omarmen. Je zult de eenheid van al het leven voelen. Kun je je voorstellen hoe het is om met de Bron te spreken? De Bron is binnen je bereik, je hebt echter altijd geleerd dat je alleen via een ander contact kon leggen. Er is een lijn tussen de Bron en iedere ziel. Hoe kan het anders zijn dat iedereen een goddelijke vonk is?

Ik ben SaLuSa van Sirius en moedig jullie aan om vrijdenkend te zijn en zo jullie evolutie te versnellen. Ik verlaat jullie met onze zegeningen voor jullie toekomst.


» Bron: Niburu

47
2012 / Contact: Op 11-11 is een poort geopend waardoor alles sneller stroomt. (12-11)
« Gepost op: november 12, 2012, 04:47:06 pm »
Alles is in een stroomversnelling gekomen doordat op 11-11 een poort is geopend van waaruit licht door jullie en in de aarde stroomt.

Mensen die tijd vrijmaken om met het licht te werken hebben niet alleen hun eigen trillingen verhoogd, maar ook die van de planeet.

Het is mogelijk dat je je daardoor licht in je hoofd voelde, maar dat zal snel voorbij gaan. Je merkt dat je kalmer en vrediger bent geworden. Hoe meer je deelneemt aan dergelijke verheffingen, hoe meer je één wordt en anderen ‘voelen’ de krachtige energieën die je uitzendt. Je bent nu aanbeland in de tijdsperiode waarop je hebt gewacht en als je om je heen kijkt zie je overal veranderingen. Dat brengt vreugde en blijheid met zich mee waardoor de trillingen opnieuw worden verhoogd.

Op persoonlijk niveau is niets belangrijker dan je voorbereiding op Ascentie. Je zult ascenderen en alles zal snel volgen. Maak je niet druk om materiële zaken omdat alles beschikbaar zal zijn, zelfs meer dan dat. Het plan voor je welzijn voorziet in alle aspecten van je behoeften en er zal een vloeiende overgang zijn van je huidige dimensie naar de vijfde dimensie. Geniet van de ervaring omdat het een unieke gebeurtenis is. Er is niets om bang voor te zijn en voor iedere ziel wordt op elk moment gezorgd. We zullen jullie vergezellen en jullie in de hogere rijken verwelkomen.

Omdat jullie met andere dingen bezig zijn is één aspect van jullie toekomstige leven onderbelicht gebleven. We verwijzen naar jullie huwelijk of relatie. Je zult niet langer gebonden zijn aan 3D-geloften en eenieder kan voor zichzelf beslissen of hij of zij op dezelfde voet wil doorgaan. Je zult ontdekken dat je veel meer vrijheid hebt. In tegenstelling tot de aarde, waar aantrekking voornamelijk fysiek van aard is, is de liefde van andere zielen een uitwisseling van energie die vrij gewoon is, omdat zielen waar je bij in de buurt bent een trilling hebben die in harmonie is met die van jou. Je kunt op een nog hoger niveau energieën samenvoegen en één worden. Dat kun je doen om bijvoorbeeld samen het licht te dienen of een andere ziel in je wereld te brengen.

Vrijwel ieder aspect van het leven zoals je het kent zal veranderen. Je gaat vele kansen krijgen om te reizen, terwijl je voorheen gebonden was aan de aarde. Je kunt ook hogere dimensies gaan bezoeken. Jullie aarde wordt ook wel een ‘gevangenisplaneet’ genoemd en dat is een juiste omschrijving. Door jullie lage trilling werden jullie ervan weerhouden om de planeet te verlaten. Dat is ook de reden waarom de energieën van de aarde zijn tegengehouden om te voorkomen dat ze de ruimte zouden vervuilen.

Jullie zijn om verschillende redenen in quarantaine gehouden om te zorgen dat de ervaring van dualiteit door kon gaan zonder inmenging van buitenaf. De enige uitzondering betreft bepaalde buitenaardsen die toestemming kregen om met jullie in contact te treden omdat hun trilling ongeveer even laag was als die van jullie. Jullie trilling is de laatste 30 jaar echter drastisch gestegen waardoor jullie de aandacht van de meer ontwikkelde wezens hebben getrokken. Je zult andere beschavingen ontmoeten waar je op dit moment nog weinig tot niets van weet. Jullie zijn al bekend met ons van de Galactische Federatie van Licht en ons contact gaat ver terug.

Ondanks de trauma’s en miserie van de vele levens waarin je werd geconfronteerd met lastige uitdagingen, houdt de aarde altijd mooie herinneringen aan je. Dat komt omdat dergelijke ervaringen vaak resulteren in snelle spirituele groei. Nergens anders in het universum worden soortgelijke groeikansen geboden en het is om die reden dat jullie dergelijke uitdagingen aangingen. Uiteindelijk zullen de herinneringen aan deze periode naar de achtergrond verdwijnen, maar de groei in bewustzijnsniveau neemt niemand jullie meer af. Jullie verlaten de dualiteit als een veel grootser wezen. Geniet van de komende weken die vele veranderingen brengen waar jullie op wachten.

Het oude paradigma valt in elkaar en wij zijn klaar om te helpen het nieuwe ervoor in de plaats te brengen. Achter de schermen is er veel gebeurd. We blijven vaker dan ooit in jullie luchtruim verschijnen en wanneer we kunnen overvliegen zal dat in goede aarde vallen. We merken dat jullie beginnen te ontspannen en zaken accepteren zoals ze gaan, in de wetenschap dat alles goed is en dat jullie baat hebben bij onze hulp.

We zouden willen dat jullie media niet langer in de greep worden gehouden door mensen die het nieuws vaak bewust veranderen om jullie te misleiden. Veel wetten zullen worden veranderd zodat er meer vrijheid van informatie komt en de waarheid niet langer verborgen kan worden gehouden. Je hebt geen idee hoezeer je in het ongewisse bent gehouden en je zult versteld staan wat er allemaal is ontwikkeld tijdens jullie ruimtevaartprogramma’s. Met de hulp van buitenaardsen is er flinke vooruitgang geboekt in de ruimtevaart. Nogal wat toestellen die jullie in de lucht zien zijn van jullie zelf.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kijk uit naar het moment waarop we elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappelijke groeten kunnen uitwisselen. Daar zullen jullie weinig moeite mee hebben omdat we jullie zelf zijn met een hoger bewustzijnsniveau. We hebben zo veel wat we met jullie willen delen en het zal een mooie tijd worden. Onze liefde stroomt op ieder moment vrijelijk naar jullie.


» Bron: Niburu

48
2012 / Contact: We komen als ambassadeurs van vrede (9-11)
« Gepost op: november 10, 2012, 11:16:39 pm »
Het lange wachten is voorbij en Obama weet wat er van hem verwacht wordt. Hij is de aangewezen persoon voor de klus.

Net als iedere andere ziel heeft hij toegeleefd naar deze tijd om de belangrijkste doelstelling van zijn levensplan te halen.

Hij zal snel in staat zijn veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn om de mensheid vooruit te helpen. We zijn constant met hem in contact geweest en hij is vaak geïnformeerd over zijn rol. Juridische stappen worden genomen om een echt begin te maken met het verwijderen van de hoogste leden van de Illuminati. Het laatste beetje macht wat ze nog hebben moeten ze vervolgens afstaan. Als gevolg kan de oude garde op de lagere niveaus gemakkelijker worden verwijderd.

Stop niet met het verspreiden van licht omdat het collectieve bewustzijn nog steeds alle mogelijke steun en aanmoediging nodig heeft om te kunnen verruimen. Er zal sprake zijn van een heuse ontwaking wanneer de waarheid naar buiten begint te komen. We willen dat het een positief effect heeft en geen angst teweegbrengt. Mensen houden over het algemeen niet van verandering omdat het tornt aan de stabiliteit en het comfort waar ze aan gewend zijn. Het zou niet lang meer moeten duren voordat we openlijk met jullie kunnen communiceren. Het overbrengen van onze boodschap is één ding, maar we willen graag worden gezien voor wie we zijn. Onze aanwezigheid zal spoedig alle angst wegnemen omdat mensen gaan zien dat we komen als ambassadeurs van vrede.

Het is noodzakelijk dat jullie leger de opdracht krijgt niet op ons te vuren als we meer openlijk in jullie luchtruim willen verschijnen. We kunnen indien nodig gevaar ontlopen als we contact willen maken zonder dat jullie ook maar enig risico lopen. Helderzienden onder jullie hebben opgemerkt dat we vaker verschijnen tijdens samenkomsten waar licht wordt verspreid en dat zal zo blijven. Het is onze manier om jullie te beschermen en in licht te baden zodat iedereen die er bij betrokken is nog verder wordt opgetild. Dit gebeurde ook tijdens de bijeenkomst in Sedona en sommigen van jullie werden er door overweldigd. Binnenkort zal dat de gewoonste zaak van de wereld zijn. Jullie hebben de hogere trillingen aangeraakt en beseffen je hoe mooi dat gevoel is.

Deze maand en de volgende brengen een energetische toestroom met zich mee die jullie trilling nog verder verhoogt. Iedere ziel zal er op de één of andere manier door worden beïnvloed en mensen die zich al op het pad van Ascentie bevinden absorberen het gemakkelijk. Voor anderen die zich er nog niet voor openen kan het een moeilijke ervaring zijn omdat het lichaam nog niet klaar is om het te ontvangen. Ze raken er door verward en begrijpen niet wat er gebeurt. Blijf gecentreerd en ontspan je omdat stress je grootste vijand is wanneer je probeert je voor te bereiden op de verheffing. Wanneer je wordt vrijgelaten uit de armen van de oude garde is het gemakkelijker om spanning en negatieve gevoelens los te laten zodat het licht kan binnenkomen.

Onze bondgenoten zijn meer gemotiveerd dan ooit en kunnen doorgaan met hun plannen die lang werden tegengehouden. We hebben net als jullie lang gewacht op dit moment. We moeten alle ontwaakte mensen bedanken voor hun toewijding omdat we zonder jullie vandaag de dag niet op dit punt zouden hebben gestaan. Jullie verdienen het om de vruchten te plukken van het harde werk en spoedig vorm je onderdeel van de veranderingen waarin je een actieve rol kunt spelen. De dualiteit ebt langzaam weg en wordt vervangen door vrijheid en vrede voor alle mensen.

Op dit moment is het afwachten hoe alles zich gaan ontwikkelen. We richten ons met name op de veranderingen in overheidskringen zodat de vertegenwoordigers die we hebben uitgekozen naar voren kunnen treden en snel door kunnen gaan met hun werk. Daarmee wordt de basis gelegd voor een nieuwe autoriteit die luistert naar jullie wensen. Binnenkort kunnen jullie de mensen vertrouwen die beslissingen namens jullie nemen. Jullie hebben zo veel licht naar de aarde aangetrokken dat mensen van de lagere trilling niet langer de macht kunnen grijpen. Daarom moeten ze worden verwijderd.

In de toekomst kiezen jullie leiders die meer spiritueel ontwikkeld zijn. Ze maken hun beslissingen gebaseerd op liefde en alles wat vreugde en geluk brengt. Geen enkele ziel zal een verborgen agenda hebben omdat op het hogere niveau alles puur en van het licht is. In de aanwezigheid van andere liefdevolle zielen is het leven extatisch en heel. Je hebt alles wat je maar wenst tot je beschikking en met je eigen creatiekracht heb je niets nodig. Nadat je zo lang in de dualiteit hebt geleefd zullen de veranderingen je stoutste dromen overtreffen.

Wees gerust en geniet van wat er staat te gebeuren. Alle eventuele ongemakken tijdens de veranderingen zullen van korte duur zijn en wij zullen zorgen dat er naar jullie omgekeken zal worden. Er komen grootse veranderingen en wij zijn er goed op voorbereid. We hebben al vele honderden schepen in jullie atmosfeer en enorme moederschepen net buiten de dampkring die in alles kunnen voorzien. Velen van jullie hebben ons bezocht terwijl je lichaam sliep en wanneer we elkaar kunnen ontmoeten herinneren jullie de contacten die zijn gelegd. Onze Galactische Federatie van Licht bestaat uit sterrenaties waar de meesten van jullie oorspronkelijk vandaan komen. Het zal in sommige gevallen dus een emotionele reünie zijn wanneer we samenkomen en jullie je echte familie ontmoeten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en laat jullie weten dat de diverse leden van onze federatie elkaar zien als één. Op aarde neigen jullie bij je eigen groep te blijven en mengen jullie je minder snel als wij dat doen. Wees voorbereid om dergelijke gevoelens opzij te zetten en weet dat jullie allemaal één zijn. Tot we jullie ontmoeten blijven we onze oneindige liefde voor jullie welzijn sturen.


» Bron: Niburu

49
2012 / Contact: Jullie ervaringen op aarde zijn een excursie (17-9)
« Gepost op: september 19, 2012, 04:32:53 pm »
In de cyclus van dualiteit hebben jullie veel levens gehad en wanneer jullie erop terugkijken zullen jullie waarschijnlijk tot de conclusie komen dat het de meest uitdagende en moeilijkste ooit waren.

Dat komt omdat jullie door de laagste trillingen zijn gegaan die jullie ooit hebben ervaren.

Jullie voelden je meer afgescheiden van de Bron dan in eerdere levens en jullie leefden grotendeels op basis van het instinct. Zij die het licht naar aarde brengen werden geconfronteerd met de uitdaging om het te aarden en om balans te brengen tussen lichte en donkere energieën. Op bepaalde momenten bereikten jullie de diepten van duisternis en de mens leek alle hoop op herstel te zijn kwijtgeraakt.

De hogere wezens die het plan voor de mensheid overzien hadden andere ideeën en deden het tij langzaam keren zodat het licht voortgang kon boeken. Pas kort geleden werd het duidelijker zichtbaar en begon het invloed te krijgen. Ondanks de oorlogen tussen landen bekrachtigde het licht mensen die naar de aarde kwamen om de broodnodige veranderingen te brengen. Te midden van chaos en rampspoed werden de rasters van licht rond de aarde hersteld. Sindsdien zijn het krachtige bakens van licht geworden. Als resultaat hebben zich groepen gevormd die in staat zijn de mensen te verlichten zodat ze de waarheid zien. Vandaag de dag staan jullie op het punt volledige verlichting te bereiken.

Lang geleden was al bekend dat deze tijd het einde van de cyclus van dualiteit zou inluiden. Die belofte werd gemaakt toen jullie voor het eerst begonnen te incarneren en jullie hebben altijd intuïtief geweten dat het zo zou zijn. Sommige eerdere beschavingen hebben zichzelf vernietigd zonder bijna een spoor achter te laten en jullie die nu op aarde zijn, zijn één en dezelfde zielen. Jullie waren vastbesloten te verzekeren dat de eindtijden zouden resulteren in jullie Ascentie in plaats van jullie vernietiging.

Jullie staan op het punt een grote verheffing mee te maken die is bereikt door hard te werken en toegewijd vanuit licht en liefde te leven. Jullie hebben veel ervaring opgedaan die jullie kunnen gebruiken om anderen te helpen die worden geconfronteerd met bepaalde uitdagingen. Het leven gaat over het leren van lessen door te ervaren, in de wetenschap dat jullie ze zouden gebruiken om het licht te dienen. Het doel is om zielen samen te brengen zodat ze ooit weer deel uitmaken van de eenheid waar alles onderdeel van is.

Ascentie betekent afscheiding op fysiek niveau zodat iedere ziel zijn of haar huidige pad kan blijven volgen. Sommigen hebben al een verruimd bewustzijn en bevinden zich op het pad van Ascentie terwijl anderen nog niet klaar zijn in de dualiteit. Het is een vrije keuze die jullie allemaal hebben gemaakt. Laat anderen dan ook hun eigen pad volgen. Niemand blijft achter en ze zullen veel baat hebben bij de ervaringen die ze tot nu toe hebben opgedaan. Evolutie houdt nooit op tot jullie uiteindelijk terugkeren naar de Bron en zelfs dan worden nieuwe cycli van ervaring aangeboden. Jullie hebben echter nog een lange weg te gaan voordat het zover is.

De Bron heeft een oneindig aantal universa gecreëerd en jullie kunnen een geheel nieuwe ervaring beginnen wanneer jullie dat wensen. Jullie gaan een verbazingwekkende en spannende toekomst tegemoet en jullie komen altijd nieuwe expressies van het licht tegen. Het leven op aarde lijkt in niets op waar jullie naartoe gaan, maar het zal jullie gemakkelijk afgaan om een galactisch wezen te worden. Jullie staan op het punt terug te keren naar jullie waren thuis tussen de sterren en verenigd te worden met jullie echte familie. Jullie ervaringen op aarde zijn slechts een excursie die jullie maken vanuit de hogere dimensies, waar jullie binnenkort weer naar terugkeren.

Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd hoeven jullie nooit meer terug te keren naar de nieuwe derde dimensie die is voorbereid voor de mensen die niet klaar zijn voor Ascentie, tenzij jullie dat zelf graag willen. Veel zielen zijn in staat zich te beschermen tegen de lagere energieën. Jullie hoeven alleen maar wit licht om jullie heen te plaatsen ter bescherming. Vermijd negatieve bewoordingen omdat ze jullie bescherming beschadigen en jullie kwetsbaar maken. Blijf jullie aandacht richten op het licht en op Ascentie.

Veel mensen dragen nog ballast met zich mee die nog opgeruimd moet worden en die blijft terugkomen tot het is opgeschoond. Het komt tot jullie in de vorm van uitdagende gedachten terwijl jullie weten dat jullie sterker zijn dan wat ze jullie opdragen. Praat tegen die ‘andere’ persoon die jullie dingen blijft opdragen en blijft sterk. Jullie worden uitgedaagd om te kijken of jullie het probleem hebben opgelost. Wanneer jullie het blijven wegdrukken verdwijnt het op den duur richting de achtergrond. Sommigen van jullie hebben veel karma uit te werken en daarom zijn jullie druk met jullie reiniging. Er kunnen ook anderen bij betrokken zijn en vaak kunnen jullie samenwerken om een oplossing te vinden. Relaties brengen vaak mensen bij elkaar zodat ze karma kunnen uitwerken.

Begrijp dat jullie ermee instemden om jezelf klaar te maken voor Ascentie, maar jullie zijn nooit zonder hulp. Zelfs mensen die in de lagere energieën vastzitten hebben hulp. Iedere ziel is nog altijd van het licht en wordt nooit verlaten omdat iedereen in staat is omhoog te klimmen. Onthoud dat jullie zowel het licht als het donker ervaren omdat jullie in de dualiteit zitten en willen begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan jullie evolutie. Het uiteindelijke doel is om boven de duistere energieën uit te stijgen. Velen van jullie staan nu in jullie kracht en jullie plaats in de rijken van Ascentie is verzekerd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze bewustzijnsniveaus harmonieuzer worden terwijl jullie naar de waarheid zoeken en jullie eigen bewustzijn verruimen. Veel meer van jullie vinden een dergelijke vooruitgang in de weken die resteren en een eindeloze voorraad licht wordt naar de aarde gestraald. Door de samenstand tussen jullie zon en de grote centrale zon zullen jullie aanzienlijk meer licht gaan ervaren.


» Bron: Niburu

50
2012 / Zou jij de sleutels van je nieuwe sportwagen aan een kind geven?
« Gepost op: augustus 20, 2012, 01:02:47 pm »
Net zoals je een fles water moet openen voordat het water er uit kan stromen, moet je pijnappelklier eerst worden geopend zodat je bewustzijn uit deze realiteit kan stromen.

Je pijnappelklier is ook de ingang voor het multiversum om bij jou naar binnen te gaan. Je pijnappelklier is de deur naar binnen.

Met behulp van je pijnappelklier kun je het ego-denken op basis van de hersenen loslaten. Je brein transformeert iedere gedachte die je voortbrengt in biochemische boodschappen. Wanneer je gedachten zijn gebaseerd op angst en overleving worden ze omgezet in biochemische boodschappen met een lagere frequentie. Deze gedachten verbinden zich niet met de pijnappelklier. De pijnappelklier dient als raakvlak tussen de fysieke realiteit om ons heen en de hogere dimensies.

Brug
De pijnappelklier helpt je om je eigen realiteit te creëren door je gedachten onder controle te krijgen. De gedachten met een lagere frequentie worden weggefilterd en overgedragen aan de hypofyse.

De hypofyse heeft als doel om het lichaam in leven te houden. De klier herkent daarom alle gedachten die angst bevatten en zorgt voor de productie van adrenaline om de oorzaak van de angst te versterken.

Terwijl de hypofyse de mens graag in leven wil houden, probeert de pijnappelklier het menselijk lichaam te veranderen in haar ware vorm. De pijnappelklier dient als brug tussen het fysieke en niet-fysieke, de hersenen en het bewustzijn.

Deze poort gaat niet open voordat de biochemische frequentie van iemands gedachten resoneert naar onvoorwaardelijke liefde. Er is een reden voor de beschermende maatregelen die de pijnappelklier neemt.

Filter
De pijnappelklier dient als een soort filter. Wanneer je gevangen wordt gehouden in negatieve gedachten en in staat zou zijn om met je gedachten te creëren, zouden al je angsten gelijk werkelijkheid worden.

Angst gaat gepaard met een verhoogde fysiologische activiteit. De fysiologische reactie op angstprikkels wordt gezien als een noodreactie van het organisme. Er is een snelle reactie van het autonome zenuwstelsel, en een langzamere reactie die tot stand komt via de baan hypothalamus-hypofyse-bijnierschors.

De snelle reactie berust op activiteit van het sympathische zenuwstelsel, die zorgt voor het vrijmaken van adrenaline en noradrenaline in de bloedbaan door het bijniermerg. In de tweede en langzamere route spelen drie stoffen een rol. De angstprikkel bereikt de hypothalamus. Deze produceert een peptide, CRH geheten.

Dit stimuleert de voorkwab van de hypofyse tot productie van het hormoon ACTH, dat op zijn beurt de bijnierschors stimuleert tot de productie van corticosteroïden waaronder het stresshormoon cortisol. De bijnier wordt aangestuurd door de hypofyse.

Sportwagen
De adrenaline die je hypofyse laat aanmaken stuurt bij bange gedachten een boodschap naar je pijnappelklier dat je je emoties nog niet hebt leren te controleren en dat je moeite hebt met de realiteit om je heen. Het signaal weerhoudt je er vervolgens van toegang te krijgen tot de volgende realiteit. Een eenvoudige, doch doeltreffende beschermende maatregel.

Het is geen straf, maar een vorm van zelfbescherming. Net zoals je de sleutels van je nieuwe sportwagen niet aan een kind geeft, geef je het vermogen om te manifesteren niet aan iemand die zijn of haar eigen angst nog niet de baas is. Er is echter nog een vorm van bescherming.

Stopteken
Zelfs wanneer je je niet bewust bent van je eigen angst of twijfel worden ze beide toch opgevangen door je hypofyse. De hypofyse neemt je onderbewustzijn namelijk nog scherper waar dan je bewustzijn omdat gedachten uit je onderbewustzijn voornamelijk communiceren op biochemisch niveau.

Wanneer deze angstige biochemische boodschappen worden gedetecteerd helpt je hypofyse je uit de brand met adrenaline. Door adrenaline te produceren geeft je hypofyse eigenlijk een stopteken: “Bang, nog niet klaar om te manifesteren”.


» Bron: Niburu

51
2012 / Kun je de verslaving aan jouw kooi loslaten?
« Gepost op: mei 02, 2012, 09:51:20 pm »
Door middel van je endocriene klieren kun je je percepties verruimen om je bewust te worden van de multidimensionale stimuli die nu door je lichaam stromen.

Je begint vanaf dat moment terug te keren naar jezelf. Je Ascentie is begonnen. Je verlaat de aarde echter niet. Je neemt haar met je mee. En zij neemt jou met zich mee.

In deze tijd wordt je keelchakra steeds actiever. Eigenlijk bestaat tijd niet. Veel van je gidsen die je om je heen hebt zijn in feite hogere expressies van jezelf die uit je eigen toekomst komen, wat hun heden is. Je kunt namelijk teruggaan in de ‘tijd’ om causale situaties te veranderen die de mensheid en de aarde hebben gebonden aan de illusies van de derde dimensie. Op deze wijze wordt het heden veranderd in een hogere expressie. Je versmelt met een hogere expressie van jezelf die niet gebonden is aan tijd om jezelf te bevrijden van de laatste illusie: de illusie van tijd.

'Ziekte'
Je wordt enorm geholpen om geduldig te zijn en rustig te blijven. Zolang je een lichaam van klei hebt gaat het concept tijd op voor het besturingssysteem van dat lichaam. Terwijl je lichaam verandert kun je je mogelijk ‘ziek’ voelen. Je voelt je ziek omdat ziekte je dwingt om stil te zitten, te rusten, te slapen en je aandacht op jezelf te richten. Als je gezond bent neem je wellicht niet genoeg rust om je lichaam haar metamorfose te laten ondergaan.

Tijdens ‘ziekte’ moedigt je hogere zelf je aan om de verslaving aan tijdgebonden denken en alle emotionele aspecten van afscheiding en beperking los te laten. Je neurale netwerk wordt dan opgewaardeerd en hogere dimensies komen binnen bereik.

Je lichtlichaam heeft net als je aardse lichaam een neuraal netwerk, maar is kristallijn van vorm in plaats van gebaseerd op koolstof. Net zoals een diamant is gemaakt van koolstof is je lichtlichaam gemaakt van je op koolstof gebaseerde aardse lichaam. De activatie van de 97 procent van je DNA is essentieel. Het is van groot belang rust te nemen en je over te geven aan het proces.

Download
De laatste downloads duren het langst omdat ze de handleiding bevatten voor het gebruik van je nieuwe besturingssysteem. Ze zijn dus erg belangrijk voor de gehele download. Terwijl je rust neemt tijdens de download kan het oude systeem afgesloten worden. Vanaf deze maand heeft de volledige download en integratie van je nieuwe besturingssysteem acht maanden nodig om je volledig voor te bereiden op de lichtflits die tijdens de winterzonnewende op 21 december 2012 wordt losgelaten.

Wanneer je nieuwe systeem operationeel is wordt je keelchakra het communicatiecentrum voor je interdimensionale poort. Je pijnappelklier en hypofyse werken dan als één orgaan. Je hart en hogere hart werken als één. Bovendien werken ze allemaal samen met je lichaam en met de aarde. Alles is met elkaar verbonden.

De integratie van het nieuwe systeem verandert de realiteit zo snel dat het voelt alsof je in een heel andere wereld leeft. Sommigen zullen geen veranderingen ervaren en de massa leeft grotendeels onbewust. Zij gaat wel opmerken dat haar omgeving liefdevoller, schoner en veiliger wordt, maar realiseert zich waarschijnlijk niet dat de veranderingen worden veroorzaakt door een hogere frequentie op aarde.

Er was eens een leeuw
Er was eens een leeuw die in een kleine kooi van een dierentuin leefde. Zijn kooi was zo klein dat hij alleen maar heen en weer kon lopen. De inwoners van de stad vonden het zielig en zamelden geld in om een buitenverblijf met omheining voor de leeuw te maken.

Iedereen kwam kijken naar het grote en veilige gebied waarin de leeuw leefde. Onzeker betrad de leeuw zijn nieuwe leefgebied. Hij keek naar alle mensen om zich heen en begon weer heen en weer te lopen.

Kun je de verslaving aan je kleine kooi loslaten die vele levens je enige realiteit is geweest? Elke keer wanneer je gedachten en emoties gevuld zijn met angst val je terug. Wanneer je je herinnert dat je al bestaat op de hogere treden heb je de moed om het onbekende te betreden dat in feite voor je hogere zelf bekend terrein is. Met andere woorden betreedt je niet het onbekende. Je keert terug naar wat je altijd al bent geweest, maar wat je vergeten bent.

Illusie
Terwijl dit proces zich voltrekt kun je ‘fysieke aandoeningen’ ervaren omdat de 97 procent van je lichtlichaam-DNA het over begint te nemen van de drie procent menselijk genoom-DNA. Je begint te ascenderen. Terwijl steeds meer mensen door de illusies prikken kan alleen de waarheid overwinnen.

Het leven lijkt gewoon door te gaan, maar je gehele innerlijke leven verandert met elke ademhaling. Steeds meer verlang je naar het onbekende wat je altijd al hebt gekend. Dan maak je je op een dag klaar om naar je werk of naar school te gaan en is die realiteit plotseling de illusie geworden.


» Bron: Niburu

52
Overige onderwerpen / VERPLAATST: Fotolezingen
« Gepost op: april 22, 2012, 07:06:28 pm »

53
2012 / Ben je alleen, of strategisch geplaatst?
« Gepost op: april 01, 2012, 12:02:49 am »
Veel mensen voelen zich gedurende deze wereldwijde ontwaking en enorme paradigmaverschuiving alleen en geïsoleerd.

Partners dringen niet tot elkaar door, familieleden en vrienden denken dat je gek bent geworden en de spreekbuizen van de mainstream matrix blijven de spot drijven met eenieder die het waagt om anders te denken.

Iedereen die wakker wordt lijkt ermee te maken te krijgen. Maar als we een organisch, door de kosmos beïnvloed lichaam van kristallijne zenders en ontvangers zijn in een levend, alwetend universum zijn we misschien precies daar waar we moeten zijn.

Waarheidsraster

Waarschijnlijk zijn we zelfs zorgvuldig verdeeld over het aardoppervlak om een wereldwijd waarheidsraster te creëren. Zijn we allemaal strategisch gepositioneerd om zo het meest optimale effect op de kosmos en de ontwaking te hebben?

We zijn allemaal generatoren, knooppunten, zenders en bakens van licht, waarheid en liefde. De ultieme kracht van positieve transformatie. Wellicht zijn we exact daar waar we moeten zijn, eenzaam of niet.

Leugens

Waarom voelen bepaalde mensen zich eenzaam? We leren te leven in een gecompartimentaliseerde en afgescheiden maatschappij vol hulpeloze wezens die wachten tot een romantische ‘ander’ ze komt bevrijden. En dat alles gebaseerd op conceptuele leugens van afgescheidenheid.

Het doel van de aan ons opgedrongen matrix is het creëren van negatieve, destructieve, entropische, zelfvernietigende emoties en reacties gebaseerd op de linker hersenhelft. Vervolgens worden we gedwongen ons vast te klampen aan ‘idolen’ van verwarring en materialistische waanzin om ons zogenaamd veilig te voelen.

Krachtveld

Onderschat de intensiteit en effectiviteit van ons krachtveld niet. Dat deze kennis bij de mensheid is weggehouden door valse leringen, amusement en entertainment is één van de grootste leugens en tragedies in de geschiedenis.

We kunnen niet allemaal fysiek samen zijn, maar in het grid zijn we al één. Wees niet bang, geniet van de reis en verspreid de waarheid. Jij maakt het verschil.


» Bron: Niburu

55
Spirituele kennis / Sfeer, wat is het, en hoe verander je het?
« Gepost op: december 31, 2011, 01:29:25 pm »
Wat is nou eigenlijk sfeer?
Als je naar een feestje gaat, dan spreek je van een gezellige sfeer. Ga je naar een begrafenis, dan spreek je van een treurige sfeer. Dat we sfeer kunnen proeven (ervaren), dat weten we, want dat heeft iedereen weleens gedaan. Maar wat is het eigenlijk?

Als ik het wetenschappelijk zou opschrijven, dan zou het als volgt zijn: Sfeer is de som van alle energieën van de mensen om je heen, waar hun energievelden (aura's) elkaar raken.

Dus vertaald: Neem alle mensen die bij je in de buurt zijn die in elkaars auraveld staan en zet er een denkbeeldige cirkel omheen. Alle energieën die zich in deze cirkel bevinden voeg je samen als een soort van soep met ingredienten. Dit is wat de sfeer is.

Dit betekend niet dat je alle energieën in deze sfeer waarneemt. Je neemt waar wat het gemiddelde daarvan is, alsof het 1 overheersende energie is.

Laat ik een voorbeeld geven:
In een kamer wordt een feest gegeven. Daar zijn 30 mensen aanwezig, waaronder jij. Onder 25 van de 30 mensen heeft iedereen een gemiddelde positieve sfeer van zeg maar 4 punten. 4 mensen hebben een zeer positieve sfeer van zeg maar 7 punten. 1 persoon heeft een erg negatieve sfeer van 9 punten. Deze persoon had ook eigenlijk niet willen komen maar moest wel. (gaat hier even om het voorbeeld)

dan hebben we het volgende:
25 x  4 = 100
 4 x  7 = 28
 1 x -9 = -9
-----------   +
totaal: 119

Als we de 119 punten delen door de 30 aanwezige mensen, dan heb je een sfeergetal van 3,966667

Je ervaart dus een sfeer van 4 omdat de meeste mensen dat ook hebben. Hoewel het negatieve persoon aan de andere kant van de kamer zit, zit jij niet in zijn aura, dus merk je weinig van zijn negativiteit.

Het veranderen van de sfeer
Allereerst is het handig om te weten dat jij bepaalt wat voor sfeer jij ervaart. Als jij je niet wil aanpassen, dan blijf jij je eigen sfeer houden. Ben je dus veel positiever ingesteld dan de huidige sfeer in de kamer is, dan kun je ervoor kiezen om je niet naar deze sfeer te verlagen. Weet wel dat als je de enige bent, je dan buiten de groep valt. Vaak passen mensen zich om deze reden aan aan de sfeer. Ze stemmen zich af op de energie die er op dat moment hangt. Is hij gezelliger dan ze op dat moment zijn, dan worden hun ook gezelliger (op hun eigen manier). Is de sfeer bijvoorbeeld saai, dan zullen hun ook saai worden. Mensen zijn kuddedieren, dus dat dit gebeurd is niet meer dan logisch.

Is er dan niets wat je kan doen? Natuurlijk kun je wel wat doen. Overtuig anderen dat jouw sfeer beter is dan die van hun. Laat hun zien dat jouw sfeer geweldig is, en hun zullen volgen. Heb je te maken met depressieve mensen, weet dan dat ze nooit even hun sfeer omzetten naar een positieve sfeer. Je zal dit geleidelijk moeten doen, en de oorzaak waarom hun depressief zijn moet aangepakt worden.

Er zijn nog meer manieren
Alles waarmee je emoties kan opwekken kan gebruikt worden om iemands sfeer aan te passen. Muziek is een veel gebruikt middel. Zet op een feestje de juiste muziek op, en de sfeer zal omslaan.
Ook kun je de sfeer veranderen door bijvoorbeeld humor toe te passen. Dit is wel moeilijker, omdat zodra je een grapje gemaakt hebt, mensen gauw geneigd zijn om terug te vallen in hun vorige sfeer. Het heeft ongeveer een half uur nodig om een sfeer volledig naar een ander niveau aan te passen en dan vervolgens daar te blijven.

De nasleep
Je hebt vast wel eens een film in de bioscoop gezien die je raakte, of een cabaretier voorstelling gezien. Na afloop heb je nog een half uur tot een uur, dat je in diezelfde sfeer blijft hangen omdat je langzaam weer teruggaat naar de nieuwe sfeer die om je heen hangt.

Dat is wat sfeer is en kan doen. Ik zeg, doe er je voordeel mee. :)

56
2012 / Het eerste contact zal zijn tussen de buitenaardsen en ons als kosmisch wezen
« Gepost op: oktober 16, 2011, 03:27:23 pm »
De meeste ontwaakte mensen verwachten een First Contact met buitenaardsen, het liefst met afgezanten van de Galactische Federatie van het Licht, die het Ascentieproces overzien.

Dit zal de eerste onthulling zijn tijdens de eindtijden. Er zijn in het verleden al veel voorspellingen gedaan en er komen elke dag meer bij.

Als gevolg van de gedane voorspellingen hebben veel prominente leiders van de bewegingen van ontwaakte mensen hun reputatie op het spel gezet, zoals we bijvoorbeeld zien bij iemand als Steve Beckow. Sommige mensen stappen graag in de leidende rol van ‘valse profeet’, een fenomeen dat op deze planeet al lange tijd traditie is.

De meeste channelings hebben een dubieus karakter en lijken hun eigen achterliggende agenda te hebben in plaats van dat ze zich richten op de verlichting van de channelaar.

Minderwaardigheidscomplex

Weinigen beseffen zich dat het eerste contact met hoog ontwikkelde buitenaardsen bij de meeste mensen onherroepelijk leidt tot een minderwaardigheidscomplex, omdat het enkel zal demonstreren hoe geavanceerd deze galactische beschavingen, zoals de Pleiadiërs of Arcturianen, zijn in vergelijking met de huidige menselijke beschaving.

Daarom is het niet erg waarschijnlijk dat een dergelijk contact plaatsvindt als een eerste onthulling in de eindtijden. Meer voor de hand liggend is dat het eerste contact zal zijn tussen de buitenaardsen en ons als kosmisch wezen.

Bepaalde individuen op Aarde hebben het proces richting lichtlichaam (LBP) bijna voltooid. Dat wil zeggen dat het op koolstof gebaseerde lichaam wordt getransformeerd in een kristallijn lichaam.

Deze mensen beginnen daarna voor de mensheid te verschijnen en demonstreren de multidimensionale aard van alle geïncarneerde mensen. Deze individuen kunnen zwaartekracht overstijgen en zullen volgens de huidige esoterische definities ergens in de zesde of zevende dimensie vertoeven. Het worden afgezanten van de causale werelden.

De causale werelden zijn de hoogenergetische niveaus waar de zielefamilies als een uniforme eenheid (monade) van ongeveer 1.000 zielen met de ervaring van zo’n 100.000 menselijke incarnaties naartoe ascenderen nadat ze een incarnatiecyclus hebben doorlopen op Aarde of elke andere 3D-planeet. Zulke mensen worden ook wel ‘geascendeerde meesters’ genoemd, maar deze term wordt vaak onjuist geïnterpreteerd.

Het zogenoemde First Contact begint mogelijk met een enkel personage, gevolgd door meerdere. Deze gebeurtenis werd al voorspeld in het Nieuwe Testament en wordt omschreven met de theologische Griekse term ‘parousia’ (parousie), wat ten onrechte wordt vertaald met ‘de wederkomst van Jezus’.

Ten tijde van het vroege christendom werd dit onderwerp veel besproken door de zogenoemde gnostici, met name in het beroemde werk van Origenes (derde eeuw na Christus, Alexandrië), in feite de grondlegger van de moderne christelijke theologie.

De aanstaande Ascentie van mensen is tevens een veelbesproken thema in het werk van Plotinus, toebehorende aan het neoplatonisme. Plotinus was een vriend van Origenes en een fel tegenstander van het christendom. Zijn werk verenigde de filosofieën van Plato en Aristoteles en vertegenwoordigde het filosofische denken in Europa, tot het empirisme ontstond tijdens de Verlichting en het Westerse filosofische denken verdrong.

De Renaissance was in feite de herontdekking van het neoplatonisme, met de herstichting van Plato's Academie van Athene in het Italiaanse Florence door Cosimo Medici als gevolg. Er is niets nieuws op Aarde, het is enkel de kijk op de geschiedenis die verandert.

De eerste geascendeerde persoon heeft een multidimensionale persoonlijkheid. Dat wil zeggen dat deze persoon de parallelle bestaansniveaus (verleden, heden en toekomst) simultaan ervaart. De afsplitsing van de Aarde in planeet A (geascendeerde Aarde) en planeet B (descenderende Aarde) is een reflectie van deze multidimensionaliteit.

De eerste geascendeerde mensen van het moderne tijdperk hebben een missie. Zij zijn het onweerlegbare bewijs dat mensen onsterfelijk zijn en dat de biologische dood slechts een camouflage is van het huidige illusoire leven op Aarde. Ze stimuleren een mentale revolutie in de collectieve perceptie van de agnostische mensheid.

Het zal dan gemakkelijker zijn voor mensen om te begrijpen dat een menselijke persoonlijkheid, die op Aarde heeft geleefd en heeft geleden zoals alle andere mensen, zich nu heeft ontwikkeld naar een kosmisch wezen en kan ascenderen.

Kaartenhuis

Als gevolg vallen de huidige drie grote systemen in elkaar die de mensheid domineren. Ten eerste het geldsysteem dat reeds zo goed als omgevallen is. Ten tweede het wetenschappelijke empirische systeem van de laatste twee eeuwen dat het bestaan van hogere niveaus van creatie buiten de 3D ruimtetijd verwerpt. Het is de zogenoemde empirische doctrine: ‘wat niet gemeten kan worden zou niet kunnen bestaan’. En tot slot de georganiseerde religies (christendom, islam, enzovoorts) die transcedentie onmogelijk kunnen begrijpen.

Het kaartenhuis, de huidige beschaving van de mensheid, zal onvermijdelijk in een korte periode ineenstorten.

De Ascentie op Aarde is in zoverre uniek dat zowel de planeet als de mensheid tegelijkertijd ascenderen. Normaal gezien vindt Ascentie plaats nadat de geïncarneerde entiteiten naar huis gaan, ofwel door de ervaring van dood, of simpelweg door hun lichaam te dematerialiseren.

Wat we nu zien is een kosmisch gevecht tussen de krachten van het licht en de krachten van het duister om elke geïncarneerde ziel op Aarde. Ware inzichten op Aarde worden het snelst verkregen middels lijden. Dit is tevens de snelste manier voor zielen om te evolueren, vandaar de incarnatiecyclus op deze planeet.

Door Dr. Georgi Stankov


» Bron: Niburu

57
2012 / Je wilt de mysteries van het universum ontrafelen
« Gepost op: oktober 16, 2011, 03:12:28 pm »
Het Ascentieproces kent ook getijden. Je ervaart een periode van intense activiteit gevolgd door een verlangen naar afzondering.

Het is de bedoeling dat je mentale en emotionele bewustzijn wordt aangestuurd door je ziel en niet je ego. Spiritueel bewustzijn begint bij het mentale lichaam.

Je leert waarnemer van je leven te worden en je leert niet langer te oordelen. Je hoeft niet altijd een mening te hebben of mensen om je heen constant te beïnvloeden. Een spiritueel volwassen persoon biedt de waarheid aan zoals die aan hem of haar is geopenbaard. Een spiritueel volwassen persoon moedigt anderen aan hun eigen waarheid te zoeken.

De frequenties van onvoorwaardelijke liefde beginnen in de mid-vierde dimensie. De tegenstelling tussen goed en slecht was nooit onderdeel van het oorspronkelijke kosmische plan. Het plan was zo ontwikkeld dat jij als vonk van de Bron dualiteit kon ervaren. Het was bedoeld als experiment in veelzijdigheid, in tegenstellingen, binnen een geaccepteerd spectrum van licht en schaduw. Het was niet bedoeld als realiteit van goed versus slecht.

Verantwoording
Je daalt nu niet langer af naar de lagere rijken maar begint opnieuw omhoog te klimmen. Eerst dien je echter alles te helen wat niet in overeenstemming is met de hogere rijken. De mensheid zal niet langer de duivel of satan de schuld kunnen geven van al het pijn, lijden, de chaos en vernietiging. De mensheid is zelf verantwoordelijk voor al haar creaties.

Laat je oude, negatieve kijk op de dood los. Dood is geen einde. Het is als de afronding van een project en het begin van een nieuw, wonderlijk avontuur. Elk leven is als een toneelstuk met een centraal thema en een cast die specifiek is gekozen.

Je bent niet je lichaam, maar je bent puur bewustzijn in een kostuum van vlees. Je hebt al duizenden keren je fysieke lichaam achtergelaten om kleding van licht aan te trekken. Hoe bewuster je wordt, hoe meer je verlangt naar een nieuwe persoonlijke spirituele zoektocht. Je wilt de mysteries van het universum ontrafelen.

Om in de wereld van materie te leren creëren dien je te begrijpen hoe de wetten van vibratie werken. Je leert materie te manipuleren met je gedachten. Hiervoor heb je sterke, gerichte mentale krachten nodig.

Je bent in staat de negatieve gedachten van duizenden mensen te neutraliseren. Het is tijd om naar de voorgrond te treden en mee te doen om de destructieve krachten van de mensheid - angst, veroordeling, hebzucht en egoïsme - te overwinnen.
-> Al je lichaamscellen zijn zich bewust. Sommige creëren chaos terwijl andere resoneren in harmonie.
-> Je energetische handtekening bepaalt hoe fel je aura schijnt.
-> Vreugde en sereniteit worden geïnspireerd door de ziel. Anderen helpen is een instinct van de ziel.
-> Angst, boosheid en verdriet worden geïnspireerd door het ego en worden overwonnen door de vreugde en gelukzaligheid van de ziel wanneer je zoekt naar harmonie.
-> Negatieve gedachten zijn als gifstoffen die langzamerhand de miljarden cellen in het lichaam besmetten, met ziekte en uiteindelijk de dood als gevolg.
-> In het lichaam van iedereen bevinden zich subatomische donkere kristallen die met de gedachten van de lagere frequenties resoneren. Deze kristallen zijn gevuld met negatief afval dat gedurende vele levens steeds opnieuw gecreëerd is en wat je met je mee hebt genomen in fysieke vorm om te helen.
-> Het loslaten van oude, giftige energie gaat vaak gepaard met symptomen van griep.
-> Alle kristallen hebben de mogelijkheid om informatie op te slaan en uit te stralen.
-> Een nieuwe kosmische blauwdruk is ontwikkeld en jij bent een belangrijke speler in de nieuwe kosmische creatie van dit subuniversum.
-> Je cellen moeten licht leren erkennen en gebruiken als een belangrijke energiebron.
-> Je mentale lichaam projecteert zich in de derde en vierde dimensies vaak in de toekomst waardoor angst en onzekerheid ontstaan. Het emotionele lichaam herleeft er constant het verleden.
-> Op het pad naar verlichting veranderen je relaties vaak drastisch. Ze zijn niet langer gebaseerd op emotionele gehechtheid. Je probeert mensen niet langer emotioneel te manipuleren en je laat het niet langer toe dat mensen jou manipuleren.
-> Je leert als individu een bewustzijn te ontwikkelen in plaats van dat je wordt beïnvloed door het collectieve bewustzijn.
-> Het geeft voldoening om goedheid te ontvangen voor goede daden. Het vereist echter des te meer om goedheid terug te geven voor een boosaardige of kwetsende actie.
-> De vele dimensies van dit universum zijn meetpunten van specifieke frequentiepatronen die lagen van bewustzijn bevatten.
-> Engelen versterken licht, mensen verspreiden het.

Duisternis en schaduw zijn slechts tijdelijke fenomenen. Twijfel nooit één moment, je bent eindeloos beschermd.

» Bron: RonnaStar

» Bron: Niburu

58
2012 / Contact: Binnenkort verschijnt de stad van licht van sedona (7-10)
« Gepost op: oktober 16, 2011, 03:04:54 pm »
Als jullie nog niet wisten dat de laatste dagen van de oude garde zijn aangebroken dan weet je het binnenkort want een aantal van onze activiteiten is gericht op het terugdringen van hun pogingen om aan justitie te ontsnappen, hetgeen waarschijnlijk algemeen bekend wordt. Wees ervan verzekerd dat wij in deze zaken de volledige controle bezitten en zij zullen zonder onze instemming nergens heen gaan.

Het is niet dat ze ons om toestemming moeten vragen maar het is simpelweg dat we hun bedoelingen kennen en weten waar zij zich op elk moment bevinden en op die manier kunnen we zeker stellen dat ze geen ellende kunnen veroorzaken. Zoals jullie kunnen vermoeden, haalt het beest dat in de hoek is gedreven uit met totale minachting voor de gevolgen. Misschien zijn er wat kleinere incidenten maar onze voornaamste zorg is alle activiteiten te stoppen die tegen jullie zijn gericht.

Elk gezamenlijk project waar wij bij betrokken zijn bevindt zich op het punt dat het klaar is om van start te gaan en wij zullen ervoor zorgen dat het hele mechanisme op zijn plaats springt wanneer we eenmaal het signaal krijgen om door te gaan. Veel van het grondwerk is door onze bondgenoten afgemaakt en wij zijn aanwezig om het te overzien. Er is werkelijk zoveel in het geheim gaande maar soms is de omvang van de operaties van dien aard dat het moeilijk is alles te verbergen. Dat betekent dat jullie wat details ontdekken en misschien een goed idee hebben over de betekenis ervan. Jullie hebben je eigen betrouwbare bronnen die worden vertrouwd en zullen weten wie je kunt geloven. Maar wanneer zaken eenmaal van start gaan zal er geen misverstand zijn waar het over gaat, want jullie hebben zo lang gewacht dat jullie inmiddels weten wat je kunt verwachten.

Wat bemoedigend is voor ons is dat meer mensen over ons praten zonder zich belemmerd te voelen, want de dagen waarin jullie hiervoor belachelijk werden gemaakt liggen ver achter ons. Er zijn nu intelligente discussies mogelijk omdat er zoveel informatie over ons beschikbaar is. We hebben inderdaad nauwelijks enige introductie nodig wanneer de tijd voor disclosure aanbreekt. We kijken er zo naar uit dat we bij jullie kunnen zijn en het wordt een tijd van grote feesten. Tenslotte gaan we veel zielen ontmoeten die ons al kennen maar hun banden met ons zijn vergeten. Velen zijn afkomstig van families uit onze Galactische Federatie en zijn in werkelijkheid ruimtewezens die op Aarde dienen.

Ascentie is niet een één of andere toevallige gebeurtenis die zomaar zonder reden plaatsvindt. Het is duizenden jaren lang voorzien en gepland en zal een einde maken aan de dualiteit zoals jullie die hebben ervaren. Het bevat zo’n grootsheid dat het hele universum toekijkt op jullie kleine Aarde. Zij zien een expressie van het Licht door de aanwezigheid van jullie dierbare zielen die hun ware zelf hebben gevonden, ondanks de enorme problemen die jullie hebben ervaren om uit de duisternis te stappen. Jullie kunnen rechtop staan om ons jullie te laten feliciteren met jullie prachtige resultaten. We zeggen dat niet om jullie ego’s te voeden maar om jullie bewust te maken van hoe groot jullie allemaal zijn en we omvatten zelfs degenen die nog steeds strijd aan het leveren zijn. Niemand van jullie is een mislukkeling en iedereen krijgt een reddingslijn toegeworpen om jullie weer opnieuw op te halen. We houden zielsveel van jullie en zullen alles doen wat we kunnen om voor een gelukkige en vreugdevolle afsluiting te zorgen van jullie tijd in de lagere dimensies.

De financiële positie in jullie wereld blijft snel achteruit gaan en ofschoon we geen moeilijkheden voor jullie wensen, is de realiteit dat een ineenstorting noodzakelijk is om de implementatie van een nieuw veilig systeem door te laten breken. Zoals jullie zullen weten, hebben we deze gebeurtenis allang verwacht en is alles klaar om te worden ingevoerd. Het zal een nieuwe benadering zijn van een oud probleem dat jullie vele malen eerder heeft belaagd. De oude systemen die hebzucht toestonden zodat excessieve winsten konden floreren hebben hun tijd gehad en de rijkdom van de wereld zal opnieuw worden verdeeld. De extremen die jullie hebben ervaren dienden om de welig tierende ziekte van excessen in geldzaken te illustreren, dat enorme rijkdom heeft opgeleverd voor de paar heersende bankfamilies. Dat zal allemaal voorgoed veranderen en nooit meer zal het mogelijk zijn het geld van de mensen te plunderen. En aangezien er samen met de veranderingen volledige wereldvrede komt zal de buitensporige verspilling in verband met oorlogen ook ophouden te bestaan.

Jullie hebben het recht op een vreedzaam, vervullend leven, waarin volop mogelijkheden aanwezig zijn om jullie vaardigheden en talenten op manieren te gebruiken die ten goede komen aan iedereen. Het belangrijkste is dat jullie ook de tijd zullen hebben om jullie bezigheden te beoefenen. Het was niet de bedoeling dat jullie slaven van jullie werk zouden zijn en dat zal overbodig worden als geavanceerde technologieën de plaats innemen van werklieden en supercomputers al het andere werk afhandelen. De binnenkort te verschijnen stad van Licht in Sedona zal zo’n voorbeeld zijn van wat met methoden van de nieuwe tijd kan worden bereikt.

Droom over je utopie en richt je op het onverwachte want jullie zullen verbaasd staan over de enorme vooruitgang die plaats gaat vinden wanneer de Illuminati en hun aanhangers van alle posities die hen gezag verleenden zijn verwijderd. Maak je over geen enkel aspect van jullie huidige leven zorgen want de bedoeling is ze zo te verheffen dat jullie absoluut aan niets tekort komen. Geloof ons, de Bron wenst dat jullie snel op een nieuw leven worden voorbereid waardoor je binnenkort je huidige ervaringen achter je kunt laten. We wekken jullie om zo het hele plaatje te zien dat door de vele details die we geven wordt geschetst, zoals ook andere kanalen dat doen. Bewaar dergelijke beelden in je geestesoog, begin er naar te leven en jullie zullen weldra de aard van de immense veranderingen begrijpen die zich al aan het manifesteren zijn.

Jullie zitten nu zo dicht tegen het jaar der jaren 2012 aan en weet dat het van start moet gaan met een positief teken dat aangeeft waar het naartoe leidt. Tegen die tijd zullen de bewustzijnsniveaus weer opnieuw zijn gestegen en de lagere trillingen zullen steeds minder effect op jullie hebben. Jullie zullen sterk genoeg zijn om in je eigen Licht te lopen en ze te negeren want ze kunnen jullie niet raken als jullie zelf-beschermd zijn. Als beschaving hebben jullie het moeilijke onderdeel gedaan en hebben jullie je pad van Licht direct naar Ascentie gecreëerd. Elke dag wordt het versterkt door de kolossale instroom van Licht die naar jullie toekomt vanuit alle hoeken van het universum. Jullie gaan dus binnenkort volledig gereed het nieuwe jaar in voor de laatste voorbereidingen, zodat het succesvol bereiken van Ascentie te zien zal zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze missie gedurende vele jaren van contact met jullie heeft bewezen zeer succesvol te zijn geweest. Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor jullie ontwaken maar zijn toch trots dat we met jullie succes zijn verbonden.


» Bron: Niburu

59
2012 / Contact: Er komt een onvermijdelijke opsplistsing van wegen (5-10)
« Gepost op: oktober 09, 2011, 04:30:15 pm »
In een mum van tijd bereiken jullie het magische 11.11.11, wanneer iedere ziel wordt opgetild, of je je er nu bewust van bent of niet. Het zal helpen situaties die zorgen baren te kalmeren, want we willen niet dat conflicten in het Midden-Oosten escaleren. Wat er is gebeurd, is het resultaat van de bewustwording van de mensen van hoe zij zijn gemanipuleerd en gebruikt om de levens van de overheersers te ondersteunen.

Die energie voor verandering raast over de wereld en met de intentie van de mensen wordt het als een vloedgolf die alles op zijn pad schoon spoelt. In het Westen krijgt het tempo van dergelijke bewegingen geleidelijk meer vaart en proberen de autoriteiten hun invloed in te dammen. Ze kunnen niet lang worden genegeerd en het volk gaat deze strijd winnen.

Niet iedereen houdt van het idee om te demonstreren maar het is het soort energie dat bij de jongere generatie is te vinden die wat dat betreft vrij van angst is. Zij zijn de enigen die begrijpen dat de oude systemen niet langer acceptabel zijn en zullen hun protesten voortzetten tot ze succes bereiken. Veel van hen behoren tot de zielen die met dat doel zijn geïncarneerd en kennen ook de oplossingen voor de problemen doordat ze hogere bewustzijnsniveaus hebben dan de meeste mensen. Het maakt allemaal deel uit van het grotere plan voor jullie bevrijding van de oude garde en haar greep op jullie. Jullie zijn sinds enige tijd aan het leren wat de toekomst brengt en het zal het aanzien van jullie samenlevingen onherkenbaar veranderen. Als mensen eenmaal inzien hoeveel ze van de veranderingen gaan profiteren beseffen ze dat ze in plaats van te verliezen veel meer te winnen hebben en er niet meer de voorkeur aan geven in de derde dimensie te blijven.

Iedereen wenst een gelukkig, vrolijk en vredig leven te leiden en dat is wat voor jullie ligt, als uiteindelijk die zielen die niet gereed zijn voor Ascentie de Aarde gaan verlaten. Er komt een onvermijdelijke opsplitsing van wegen die gebaseerd is op de trilling van een ziel en dat maakt een vereniging mogelijk van hen met een hogere trilling en een hoger bewustzijnsniveau. Zij zullen degenen zijn die terecht uit de dualiteit stappen omdat de lessen ervan zijn geleerd. Zoals we jullie heel vaak hebben verteld, zijn jullie het die bepalen op welk niveau jullie verblijven, of jullie je er direct bewust van zijn of niet. Jullie zullen hieruit begrijpen dat jullie een pad volgen dat absoluut goed voor je is. Er zou niets te winnen zijn als jullie jezelf op een niveau zouden aantreffen dat je niet aankunt.

We weten dat een aantal van jullie vriendelijke achtenswaardige zielen bezorgd zijn dat ze om een bepaalde reden misschien niet klaar zijn voor Ascentie. Ons antwoord aan jullie is dat jullie geen enkele reden hebben je zorgen te maken als je een leven leidt waarin je vermijdt te oordelen en in je hart liefde kunt vinden voor alle zielen. Het gaat niet om religieus zijn, het volgen van cursussen of jezelf inkopen naar de hemel. Wat telt is wat je van binnen bent en als je zo goed mogelijk naar je eigen waarheid leeft ben je goed op weg naar Ascentie. Onthoud dat jullie gidsen de echte jij kennen en als het je aspiratie is te ascenderen, zullen zij je helpen dit te doen. De hogere rijken verheugen zich iedere keer als een ziel zich naar het Licht keert en er is geen weg terug wanneer je eenmaal die beslissing hebt genomen.

Het is moeilijk te begrijpen dat het leven op Aarde een illusie is maar als je het op die manier kunt bekijken en het slechts als een voorbijgaande fase van ervaringen beschouwt, zal het minder impact op je hebben. Het is echt als het holografische dek in Star Trek, zij het dat zeer weinig van jullie de waarheid beseffen. Voordat jullie aan je huidige leven begonnen, wisten jullie wat je doelen zouden zijn, net als ieder ander die er samen met jou deel van uitmaakt. Jullie hebben nog steeds een vrije wil maar jullie zijn niet geneigd mogelijkheden te vermijden die op je pad komen en deel uitmaken van je levenscontract. Jullie doel is op een manier ervaringen op te doen zodat jullie evolutie wordt versneld en daarom zijn ze zorgvuldig op maximum voordeel voor je uitgezocht. In het geval van een karmische familiesituatie kunnen jullie elkaar met je ervaringen helpen en dat ondersteunt het creëren van een sterke onderlinge band. Jullie reizen door het leven zonder daar veel weet van te hebben maar jullie levens worden nauwkeurig ontworpen zodat jullie er zoveel mogelijk uithalen.

Na zo’n lange tijd in de dualiteit voelen jullie de mentale vermoeidheid en de belemmering van de lagere trillingen. Voor ons is het uiterst zwaar en overladen en we begrijpen de effecten ervan op jullie. Daarom hebben we zoveel bewondering voor degenen onder jullie die in staat zijn zichzelf eruit te verheffen. Jullie hebben een verbazingwekkende hoeveelheid vastberadenheid en jullie veerkracht tegen alle verwachtingen in wordt algemeen erkend. Jullie zijn momenteel echt de helden en jullie beloningen voor zo’n krachtige houding gaan zich weldra manifesteren. Jullie zijn prachtige zielen en wij buigen voor jullie uit erkenning van jullie Licht en liefde.

Zonder twijfel zullen de veranderingen, ongeacht jullie overtuigingen, door werkelijk iedereen worden gevoeld. Er is ook een voorgevoel van wat zo dadelijk gaat gebeuren en omdat de tijd voorbij vliegt weten jullie dat het niet lang meer duurt voor er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt. Jullie gaan dan een hele keten van gebeurtenissen ervaren die jullie snel naar het ‘beloofde land’ voeren. Jullie hebben inmiddels een goed idee van wat je mag verwachten, maar zelfs dan zal het jullie aangenaam verrassen door de reikwijdte ervan. We praten over wereldwijde veranderingen omdat iedere ziel er samen met Moeder Aarde bij is betrokken.

Jullie zullen ook ongetwijfeld hebben opgemerkt dat Moeder Aarde relatief rustig is geweest en dat de wereldwijde vernietiging van catastrofale afmetingen niet heeft plaatsgevonden, anders dan de voorspellingen van handelaren in hel en verdoemenis. Toch zijn er fysieke veranderingen nodig en wanneer ze gebeuren houden wij ze zorgvuldig in de gaten met het oog op het tot een minimum beperken van de gevolgen. Degenen onder jullie die zich in gebieden bevinden die bekend staan om hun aardbevingen of vulkanische activiteiten, kunnen hun intuïtie volgen om te bepalen wanneer en of ze het gevoel hebben te moeten verhuizen. De eerste aanwijzingen worden vaak in de natuur opgemerkt en dieren hebben een gevoeliger reactie op veranderende energieën. Zij vertrekken op voorhand van de daadwerkelijke gebeurtenis, zodat hun acties het opmerken waard zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie klaar is om onze bondgenoten rugdekking te geven wanneer zij van start gaan met het verwijderen van de Illuminati en hun pionnen. We moeten allemaal weten dat zij samen met hun macht zijn verwijderd, voor we openlijk met jullie kunnen samenwerken. De kritische periode nadert en wij kijken ernaar uit onze stappen zonder verder uitstel te zetten. Blijf goed op koers voor Ascentie en jullie zullen je nergens zorgen over hoeven te maken, alles is zoals altijd in orde en wij zijn voortdurend bij jullie.» Bron: Niburu

60
2012 / Contact: 11-11-11 zal merkbaar heel veel mensen verheffen (28-9)
« Gepost op: oktober 02, 2011, 01:43:38 pm »
Er bestaat geen twijfel dat niet alleen de tijd zich blijft versnellen maar dat ook gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor de noodzakelijke ontwikkelingen, een climax bereiken. Het is een goed voorteken van de nabije periode die als hoogtepunt de liefdesgolf heeft van 11.11.11. Goed nieuws reist sneller dan ooit onder ontwaakten en het netwerk van informatie blijft zich uitbreiden. Het verwijst allemaal naar een naderende opwindende tijd en de vervulling van jullie verwachtingen.

De energie voor verandering is niet te stuiten en wij zullen ervoor zorgen dat deze energie stroomt, zonder door de tegenstanders ervan te worden onderbroken. We hebben regelmatig contact met jullie leiders en zelfs als ze blijk geven van enige weerstand, werken ze over het algemeen met ons samen. De wereld balanceert op de rand van de afgrond en zij beseffen dat alleen een geheel nieuwe benadering een uitweg zal bieden. De oude garde geloofde dat het in hun voordeel zou zijn en dat het hun doelen voor een overname zou dienen, maar wij hebben de rollen omgedraaid om Ascentie tot stand te brengen.

De mensen zijn, conform de verwachting, opgestaan tegen degenen die de omstandigheden in stand hielden waarmee jullie in hun greep werden vastgehouden. Het is soms een pijnlijk proces van verandering maar het is onvermijdelijk als jullie je uit hun greep ontworstelen. Wij verhinderen de oude garde dergelijke gelegenheden te gebruiken om situaties van geweld te bevorderen en valse impressies van de demonstranten te creëren. Wij zien dat jullie heel beheerst zijn en je inspannen om ze zo vreedzaam mogelijk te houden. Het is jullie recht te demonstreren maar autoriteiten vrezen dergelijke oppositie tegen hen. Daarom proberen ze te verhinderen dat van dergelijk nieuws verslag wordt gedaan. Maar het zal geen enkel verschil maken want de beweging voor verandering heeft zich al buiten hun bereik ontwikkeld. Het wordt ook ondersteund door grote wezens die hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de leiders van deze bewegingen door de juiste beweegredenen worden geïnspireerd. Wees ervan overtuigd dat er veel meer hulp wordt gegeven dan jullie beseffen.

Een prachtig Licht doorkruist de Aarde en verbindt vele groepen met elkaar, die op hun beurt meer mensen aantrekken. Daar waar sommigen zich niet bewust waren van de confrontatie tussen het duister en het Licht, ontstaat van binnenuit beweging en velen worden momenteel wakker. Dat wordt verder vooruit geholpen door de krachtige golf van energie die 11.11.11 jullie allemaal, inclusief Moeder Aarde, zal brengen. Er is geen weg terug en waarom zouden jullie dat eigenlijk willen als er zo’n schitterende toekomst op jullie staat te wachten die jullie uit de cyclus van de dualiteit gaat bevrijden. Iedere ziel mag over haar eigen toekomst beslissen en jullie wordt de vrijheid van keuze gegeven. Laat je leiden door je intuïtie en blijf bij je eigen inzichten over de toekomst. Vanuit grote beperkingen gedurende jullie levens op Aarde worden jullie plotseling voorbereid om kosmische wezens te worden. Kijk naar ons en zie je toekomst in ons, want dat is jullie ware potentieel. Jullie verplaatsen je ook naar grotere bewustzijnsniveaus waarmee jullie tot je eerdere toestand zullen terugkeren. Velen zullen er aan twijfelen of zij hiertoe in staat zijn maar wij verzekeren jullie dat het jullie bestemming is.

Wij vragen jullie te allen tijde de mantel van Licht te dragen en wees datgene wat je bent zonder op Ascentie te wachten. Blijf te midden van onzekerheid en verandering kalm en vredig en je zult alles doen wat op dit moment van je kan worden verwacht. Het zal nu niet lang meer duren voor het leven een nieuwe wending ten goede maakt en jullie zullen zeker weten dat de laatste handelingen plaatsvinden voor het doek valt om deze cyclus van dualiteit te beëindigen. Ja, velen maken moeilijke tijden door, maar jullie kunnen misschien kracht putten uit de wetenschap dat jullie wisten dat de eindtijden heel beproevend zouden zijn en dat jullie er doorheen zouden komen.

Wereldse gebeurtenissen beginnen vorm te krijgen om plotseling een verrassende stap vooruit te maken en het zal jullie sombere stemming verheffen omdat er veel wordt voorbereid waar jullie geen weet van hebben. Wij maken onze precieze bedoelingen niet bekend omdat er nog steeds mensen zijn die zich met ons werk kunnen bemoeien. Maar wanneer we eenmaal besluiten van start te gaan, zullen we geen bemoeienis tolereren en zal deze worden gestopt. Onze manier is niet het gebruiken van geweld maar vreedzame overreding en we maken nooit gebruik van bedreigingen. Jullie kunnen nu dus uitkijken naar een paar verwachtingsvolle weken voor jullie allemaal 11.11.11 gaan ervaren en het zal een krachtige energie met zich meevoeren die merkbaar veel, heel veel mensen zal verheffen. Jullie kunnen het als de aanvang beschouwen van de nieuwe periode van Licht die de opening aangeeft van het Pad naar Ascentie.

Jullie hebben een lange weg afgelegd en veel beleefd om in zo’n gedenkwaardige tijd hier te zijn en de betekenis van dit alles zal jullie weldra duidelijk worden. Kijk ernaar uit ons en jullie voorouders uit de Binnenaarde te ontmoeten, wiens aanwezigheid voor jullie verborgen is gehouden, zoals zoveel kennis die de waarheid over jullie ware zelf onthult. De tijd voor het verbergen van de waarheid is voorbij en in de toekomst krijgen jullie alle informatie die verband houdt met jullie contact met ons en het goddelijk plan voor jullie. Gewapend met de waarheid zal het alle resterende twijfels verdrijven die jullie wellicht hebben aangaande de toekomst.

Als meer zielen uit hun lange slaap ontwaken, zal jullie kennis van onschatbare waarde zijn omdat jullie hen die geruststellingen kunnen geven waarmee ze op het pad van Licht terecht komen. Het was tot nu toe moeilijk om de waarheid te vinden tegenover de achtergrond van valse informatie. Jullie werden gedurende vele eeuwen door kerk en staat overweldigd die over jullie scholing heerste en jullie in een positie plaatste waarin jullie voor alle kennis van hen afhankelijk waren. Jullie zijn nu voldoende met de waarheid bewapend om er op te kunnen bouwen en uit de greep te ontsnappen die zij op jullie hebben gehad. Velen van jullie hebben een buitengewoon sterke intuïtie en kunnen hun overtuigingen en die van anderen ermee beoordelen als ondersteuning bij het beslissen of iets waar of onwaar is. In werkelijkheid hebben jullie alle kennis in je zitten en zijn de hogere waarheden die jullie onderbewust hebben niet nieuw voor jullie. Vertrouw jezelf onder alle omstandigheden en wees toch altijd voorbereid op de onthulling van een grotere waarheid.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben zo blij dat vooruitgang in een versnelling zit want jullie zijn zo’n lange tijd geduldig geweest. De laatste strijd tussen het duister en het Licht vindt op meer dan één niveau plaats en op het fysieke vlak blijken onze bondgenoten te winnen en voorkomen zij alle laatste pogingen om chaos te creëren. Op de hogere niveaus is de strijd al gewonnen omdat het Licht de Aarde omringt en heel snel blijft toenemen. Alles is in orde en de hoogsensitieven onder jullie kunnen voelen dat de aankomende veranderingen nabij manifestatie zijn. Wij staan naast jullie in liefde en Licht.» Bron: Niburu

Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 13

Pagina opgebouwd in 0.19 seconden met 20 queries.